article

ทำไมต้องเลือก บริษัท ศรีชลโกลฟส์ ฯ

เพราะเครื่องจักรที่ทางบริษัท ศรีชลโกลฟส์ ฯ สั่งนำเข้ามาติดตั้ง สามารถผลิตได้ทั้งถุงมือยาง Latex ที่มีส่วนผสมหลักเป็นยางธรรมชาติ และถุงมือยางสังเคราะห์ไนไตร Nitrile ซึ่งถุงมือยางทั้ง 2 ประเภท เป็นที่นิยมใช้แพร่หลายส่วนมาก บริษัท ศรีชลโกลฟส์ ฯ จะดำเนินการผลิต ถุงมือยางทั้งสองประเภท และเป็นชนิดที่ไม่มีแป้ง ถุงมือทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกันดังนี้

ถุงมือยาง (Latex Gloves)

ผลิตจากยางที่ได้จากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบหลัก ผู้ใช้งานจะได้รับรู้ถึงความยืดหยุ่นสวมใส่สะดวก ใส่สบายมือและพอดีมือ วงการแพทย์นิยมใช้ เนื่องจากถุงมือยาง Latex มีความความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียด, ความแม่นยำและความไวต่อการสัมผัสจากการใช้งานสูง แต่ถุงมือยางที่ผลิตจากยางที่ได้จากธรรมชาติก็มีข้อเสีย ในกลุ่มผู้ใช้บางคนที่แพ้โปรตีนจากยางธรรมชาติ

ถุงมือไนไตร (Nitrile Gloves)

ถุงมือไนไตรที่ใช้กันทั่วไปนั้นทำจากยางสังเคราะห์จากปิโตรเลียมรวมกับสารเคมีที่สำคัญอื่นๆ คุณสมบัติพื้นฐานของถุงมือยางไนไตรจะคล้ายกับถุงมือยาง latex ทั่วไป แต่ถุงมือไนไตรจะมีความลื่นมากกว่า จึงสวมใส่ได้ง่ายกว่า สะดวกกว่า ถุงมือไนไตรบางชนิดจะการใส่แป้งลงไปเล็กน้อย เพื่อให้มีความลื่นและสวมใส่ง่ายยิ่งขึ้น คุณสมบัติของถุงมือไนไตรคือความเหนียวและแข็งแรง เนื้อถุงมือหนาแน่น มีความยืดหยุ่นสูงแต่อาจจะน้อยกว่าถุงมือ Latex เป็นถุงมือชนิด non-latex คือไม่ได้ผลิตจากยางธรรมชาติ จึงไม่ก่อให้เกิดการแพ้โปรตีนจากยางธรรมชาติ และถ้าเป็นถุงมือไนไตรชนิดไม่มีแป้ง สามารถใส่ได้ทุกคนเลย ถุงมือไนไตรมีข้อดีอื่นๆอีกมากมายเช่น ทนต่อสารเคมีได้ดีเป็นพิเศษ เหนียวกว่าถุงมือยางธรรมชาติ จึงแตก ขาด รั่วได้ยากกว่า แต่ถุงมือไนไตรหรือถุงมือยางไนไตรก็มีข้อเสีย คือมีความลื่นมากกว่าถุงมือยางธรรมชาติ จึงอาจหลุดมือได้ง่ายกว่า และเนื่องจากถุงมือไนไตรแข็งแรงกว่าถุงมือยางธรรมชาติดังที่กล่าวมาแล้ว ที่ความหนาเท่ากันจึงยืดหยุ่นได้น้อยกว่า ถุงมือไนไตรในปัจจุบันจึงผลิตออกมาให้บางกว่าถุงมือแพทย์เล็กน้อย เพื่อความยืดหยุ่นนั่นเอง ถุงมือไนไตรที่ใช้กันทั่วไป มี 2 ชนิด คือแบบมีแป้ง กับ ถุงมือแบบไม่มีแป้ง ถุงมือแบบไม่มีแป้งจะมีราคาแพงกว่า เนื่องจากกระบวนการที่ต้องลบการเคลือบผงแป้งออกจากถุงมือ ถุงมือที่ไม่มีแป้งช่วยป้องกันอาการแพ้แป้ง นอกจากนี้ถุงมือที่ไม่มีแป้ง สามารถจะทำความสะอาดพื้นผิวที่เราไปสัมผัสได้ง่ายกว่า เพราะลดการตกค้างของแป้งจากการสัมผัส บริษัท ฯ จะดำเนินการผลิต ถุงมือยางทั้งสองประเภท และเป็นชนิดที่ไม่มีแป้ง ก่อนหน้านี้ถุงมือยาง Latex จะได้รับความนิยมมากกว่าในผู้ใช้งาน จริง แต่ในปัจจุบันในสถานการณ์โควิด ผู้ใช้ทั่วไปตระหนักถึงความปลอดภัยของการติดเชื้อมากขึ้น จึงหันมาเลือกใช้ถุงมือยางไนไตร Nitrile เป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *